WinCommerce dự kiến doanh thu đạt 34.000 tỷ đồng

Công ty WinCommerce ( WCM ) đã đặt mục tiêu tăng doanh thu thuần từ 32.500 - 34.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng lần lượt từ 8% đến 13%. Tốc độ tăng trưởng like for like nhanh hơn, mở rộng mạng lưới và kết quả tích cực của các cửa hàng mới được thúc đẩy. Masan tin rằng thị trường tiêu dùng tại Việt Nam sẽ tăng trưởng nhẹ trong nửa đầu năm 2024 và phục hồi nhanh chóng trong nửa năm còn lại. Tuy nhiên, Masan sẽ lập kế hoạch cho cả kịch bản thị trường phục hồi chậm và kịch bản tăng trưởng nhanh trong năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/wincommerce-du-kien-doanh-thu-dat-34000-ty-dong-202421314104260.htm

5 Likes