Xanh hóa dệt may: Thiếu chiến lược bài bản sẽ dần mất đi năng lực cạnh tranh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinatex, ông Lê Tiến Trường, cho biết rằng trong xu hướng trung và dài hạn, các thị trường Mỹ và EU đều ban hành các chính sách khắt khe về Tiêu chuẩn Xanh, do đó, thiếu đi chiến lược bài bản trong Chuyển đổi Xanh, dệt may sẽ dần làm mất đi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Ông cũng nhấn mạnh rằng sản xuất Xanh là xu thế nhưng cũng không phải vì thế mà làm nhanh, làm gấp, làm khẩn trương khi chưa thực sự có chiến lược bài bản. Ông cũng cho rằng, sản xuất Xanh là xu thế nhưng cũng không phải vì thế mà làm nhanh, làm gấp, làm khẩn trương khi chưa thực sự có chiến lược bài bản.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/xanh-hoa-det-may-thieu-chien-luoc-bai-ban-se-dan-mat-di-nang-luc-canh-tranh-768-1123792.htm