Xập mạnh

Tiền mới vào
Gà mới vào
Đạp thật mạnh cho A :smile:
Đạp cho Lôn hết da :rofl:

1 Likes

Còn sinh hoạt bên F3 1 9 không ông mập, vẫn 1 phong cách không thay đổi nhỉ? :laughing:

1 Likes

xập xong rồi nhé, mai lại hết covid để tiền chảy vào ck

1 Likes

Đạp thật mạnh vào
Cho xà lỏn vứt đầy đường
Dép guốc ko ai thèm nhặt :rofl:

1 Likes

Em DHA xinh đẹp khoá nik của A dồi

2 Likes

Chắc cụ me em nó hả kaka

1 Likes

Mê cái đẹp có rì xấu đâu :rofl:

1 Likes

Thôi, sập tạch, cuối tuần rồi. Đi chơi em út đi bác kaka

1 Likes

Có em nào chịu đi đâu :smile:

1 Likes