Xây dựng Bến Cát là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông

Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và hạ tầng đã giúp thị xã Bến Cát ( Bình Dương ) luôn là " thỏi nam châm " thu hút nhiều nhà đầu tư. Bến Cát là đô thị vệ tinh của thành phố thông minh Bình Dương , một trong những trụ cột công nghiệp , đã hội tụ đủ các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 với quy mô hơn 23.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/xay-dung-ben-cat-la-trung-tam-do-thi-cong-nghiep-dich-vu-dau-moi-giao-thong-188231120111135616.chn