Xây dựng Hòa Bình (HBC) sắp phát hành 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ vay

Công ty Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ( mã HBC - sàn HOSE ) thông qua kế hoạch phát hành 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ và phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ. Kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu sẽ có giá tối thiểu 12.000 đồng/ cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/ cổ phiếu. Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng và cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Hai cổ đông dự kiến tham gia là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xay-dung-hoa-binh-hbc-sap-phat-hanh-220-trieu-co-phieu-rieng-le-de-tra-no-vay-post334225.html

Nay HBC tim tiếp ko bác

HBC Lên tận 15 thì giá này múc thoai con gà mái