Xe điện việt không biết thế nào các bác

Thấy tình hình xe điện trên thế giới không khả quan. Việt nam ta thế nào nhỉ. https://m.cafef.vn/nong-mot-hang-cho-thue-xe-dien-ban-thao-hang-loat-xe-tesla-voi-gia-thap-nhat-chi-4000-usd-chuyen-ve-mua-xe-xang-188240609204916357.chn. Lo cho vf