Xếp hạng tự doanh cổ phiếu các CTCK thay đổi ra sao trong quý cuối năm?

,

Báo cáo cho biết Vietcap vẫn dẫn đầu về hoạt động tự doanh cổ phiếu, VIX quay lại vị trí thứ hai, đẩy SHS lùi về thứ ba tại thời điểm cuối năm. Trong nhóm 10 CTCK đầu tư cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ lớn nhất, có 6 đơn vị gia tăng giá trị danh mục, ngược lại 4 đơn vị đã thu hẹp sau 3 tháng. Hoạt động tự doanh của ngành chứng khoán có xu hướng mở rộng trong năm 2023. Giá trị đầu tư 71 công ty chứng khoán tại cuối năm đạt gần 9 tỷ USD, tăng khoảng 9% so với cuối năm. Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối đầu tư cổ phiếu đã giảm 7%, về khoảng 6.700 tỷ đồng. Các đơn vị rót tiền vào cổ phiếu nhiều nhất là các đơn vị quen thuộc Chứng khoán Vietcap, VIX, SHS, VNDirect, VPBankS, TVS, VietinBank Securities, ngược lại 4 đơn vị đã thu hẹp gồm Vietcap, SSI, ACBS và TVS.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/xep-hang-tu-doanh-co-phieu-cac-ctck-thay-doi-ra-sao-trong-quy-cuoi-nam-2024271557960.htm

7 Likes