Xi măng Bỉm Sơn: 116 tỉ đầu tư vào công ty con có nguy cơ mất trắng?

Bài trên báo Lao Động, em đọc chẳng hiểu gì

4 Likes

Kệ…cứ các em kinh doanh ở xứ Thanh sẽ càng ngày càng ngon thôi bác ơi

Lợi nhuận không chạy về công ty mà chạy ra sân sau hết thì cổ đông ăn cám à?

3 Likes
2 Likes

Tin xấu liên tiếp:

2 Likes
2 Likes

Bác nào nhỡ leo đọt con này thì buồn nhỉ

2 Likes
2 Likes

,

2 Likes
2 Likes
2 Likes
2 Likes
2 Likes
2 Likes
1 Likes
1 Likes

Cổ đông leo đọt à?

1 Likes
1 Likes