Xin đừng xanh tím hết

Thằng nào tốt thì xanh, thằng nào vừa tốt vừa đẹp thì tím. Còn đâu lởn khởm cứ đỏ cho e. Như thế thì mơdi lành mạnh!