Xin hỏi mọi người, dùng TA đánh L14 DIG CEO được không?

Thấy dòng bất động sản giảm quá, còn phiên nữa là nghỉ Tết, muốn dùng ptkt vào hàng được không các bác?

L14

DIG

CEO

Các em này chờ vượt đỉnh mua hợp lý k các bác?

Ceo bất ngờ báo lãi là mơ hay thật vậy các bác?