Xu hướng bán lẻ thế giới đáng chú ý trong năm 2024

Trong năm 2024, ngành bán lẻ đang trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ, từ các cơ sở truyền thống đến nhu cầu ngày càng tăng về các hoạt động mang tính bền vững. Các nhà bán lẻ đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng thương mại điện tử để cạnh tranh với các đối thủ trực tuyến. Sự chuyển đổi nhanh chóng sang mua sắm trực tuyến đã dẫn đến sự thay đổi căn bản hành vi và mô hình mua sắm của người tiêu dùng. Các nhà bán lẻ cần phải thích ứng và đổi mới để duy trì tính cạnh tranh trong một môi trường được xác định bởi sự tăng trưởng theo cấp số nhân của thương mại điện tử, sự xuất hiện của bán lẻ đa kênh và nhu cầu giao hàng trong ngày ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/xu-huong-ban-le-the-gioi-dang-chu-y-trong-nam-2024-115823.html

6 Likes