Xử lý người kê khai tài sản không trung thực chưa tương xứng với thực tế

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Nga, đã nhận định rằng kết quả phát hiện và xử lý các trường hợp kê khai tài sản và thu nhập không trung thực chưa tương xứng với tình hình thực tế. Bà nhấn mạnh rằng việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng vẫn còn hạn chế, bao gồm việc công khai và minh bạch trong tổ chức và hoạt động, việc bố trí và bổ nhiệm người nhà, người thân thích vào các chức danh lãnh đạo quản lý, và thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn nhiều rào cản. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 45.192 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/xu-ly-nguoi-ke-khai-tai-san-khong-trung-thuc-chua-tuong-xung-voi-thuc-te-188231121133645291.chn