Xuân Giáp Thìn, tản mạn về 'chứng trường'

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có nhiều đặc trưng của "chiến trường" hơn so với "thương trường thông thường, bởi vì từ khi thị trường chứng khoán phái sinh chính thức vận hành từ tháng 8/ 2017, các lực lượng đầu tư trên thị trường đã có sự thay đổi căn bản.
Trong các phương pháp xác định giá trị cổ phiếu, có 2 phương pháp được sử dụng nhiều nhất, đó là phương pháp sử dụng hệ số định giá P/ E và phương pháp chiết khấu dòng tiền ( DCF ).
Nếu chỉ được" thiên thời "mà không có" thiên thời ", như nửa cuối năm 2023, thị trường chứng khoán khó lòng bứt phá.
Ngược lại, nếu chỉ được" thiên thời "mà không có" thiên thời ", như nửa cuối năm 2023, thì thị trường chứng khoán khó lòng bứt phá.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/xuan-giap-thin-tan-man-ve-chung-truong-20180504224294966.htm

8 Likes