Xuất hiện một công ty cung cấp nguồn nhiên liệu “có thể sử dụng ngay” thay cho than tại Việt Nam, được làm từ gỗ thải

Việt Nam và Đông Nam Á đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng trung bình 4,3% vào năm 2023 và nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng trên 6% mỗi năm trong 5 năm tới. Nhu cầu năng lượng ước tính tăng 10% mỗi năm ( đến năm 2030 ) để hỗ trợ tăng trưởng GDP dự báo. Chất lượng không khí kém là nguy cơ môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe lớn nhất ở châu Á và Thái Bình Dương. Các chính phủ trên khắp Đông Nam Á đã đặt ra các kế hoạch dài hạn cho một tương lai năng lượng an toàn và bền vững hơn. Bảy quốc gia Đông Nam Á đã công bố mục tiêu về mức phát thải ròng bằng 0 và một quốc gia Campuchia có mục tiêu trung hòa carbon.
JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD ban đầu từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/xuat-hien-mot-cong-ty-cung-cap-nguon-nhien-lieu-co-the-su-dung-ngay-thay-cho-than-tai-viet-nam-duoc-lam-tu-go-thai-188231121114254158.chn