Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, EU tăng trưởng hai con số trong tháng 10

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản ( VASEP ) khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nên tìm kiếm thị trường tiềm năng khác như Brazil và Thái Lan. Trong tháng 10, xuất khẩu cá tra của Việt Nam giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 173 triệu USD. Trung Quốc và Hong Kong là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, tăng 15% so với tháng 10/ 2022. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang EU tăng trưởng ổn định 10% trong tháng 9 và tháng 10. VASEP kỳ vọng EU sẽ là điểm sáng xuất khẩu thủy sản trong những tháng cuối năm nay, khi nền kinh tế ổn định hơn so với các thị trường trọng điểm khác. Khối thị trường CPTPP tăng trưởng dương trong tháng 10, đạt 23 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 21 triệu USD, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-ca-tra-sang-trung-quoc-eu-tang-truong-hai-con-so-trong-thang-10-202311211425941.htm