Xuất khẩu chè trong quý I/2021 đạt 41 triệu USD

Xuất khẩu chè trong quý I/2021 đạt 41 triệu USD

2 Likes

Đầu ngành chè của VN là con Vinatea

2 Likes

trong nước hiện đang có những con nào về ngành chè này vậy mn?

Vinatea trước đây là công ty con của GTN

2 Likes

Vinatea là DN đầu ngành

GTN, Vinatea ngon