Xuất khẩu hàng hóa tháng đầu năm đạt 33,6 tỷ USD

Trong tháng 1/ 2024, xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 33,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 9,92% tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 64,2 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng.
Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 30.650 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/xuat-khau-hang-hoa-thang-dau-nam-dat-336-ty-usd-161240210174613494.htm

9 Likes