Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục

Hàn Quốc đã kỷ niệm 60 năm gói mì ăn liền đầu tiên của họ được sản xuất năm 1963, với tổng trị giá 785,2 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến 10 năm 2023. Nếu tỷ giá hối đoái won/ đô la là 1.300 won, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc sẽ vượt qua mốc 1.000 tỷ won. Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu mì ăn liền lớn nhất, với giá trị khoảng 174,4 triệu USD. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ( UAE ) và Saudi Arabia ( A - rập Xê - út ) cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng xuất khẩu mì ăn liền chỉ tính riêng sản phẩm được bán qua các nhà máy ở Mỹ và Trung Quốc đã lên tới khoảng 900 tỷ won.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/xuat-khau-mi-an-lien-cua-han-quoc-dat-muc-ky-luc/315634.html