Xuất khẩu nông lâm thủy sản hướng tới kỷ lục mới

Năm 2023, mặc dù không đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu năm, nhưng các chuyên gia tin rằng năm 2024 sẽ tạo ra "sức bật" mạnh mẽ hơn cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đưa ngành này hướng tới những kỷ lục mới. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023 đạt 53,01 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm. Xuất siêu lập kỷ lục với 12,07 tỷ USD, tăng 43,7% so với năm 2022, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Nhóm nông sản có mức đóng góp ấn tượng, đặc biệt từ mặt hàng rau quả và gạo. Xuất khẩu rau quả đạt con số kỷ lục 5,69 tỷ USD, tăng 69,2% so với năm 2022, và trở thành mặt hàng nông sản đầu tiên vượt ngưỡng 5 tỷ USD.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-huong-toi-ky-luc-moi.htm

7 Likes