Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI 10 tháng đạt 384 tỷ USD

Số liệu Tổng cục Hải quan công bố ngày 20/ 11 cho thấy khu vực FDI với vốn đóng góp khoảng 68% trong tổng xuất khẩu của cả nước đã sụt giảm vài chục tỷ USD cả ở chiều xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI 10 tháng/ 2023 đạt 384 tỷ USD, giảm 10,5%, tương ứng giảm 45 tỷ USD so với cùng kỳ, gồm: xuất khẩu đạt 212,42 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 18,78 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 171,53 tỷ USD, giảm 13,3% tương ứng giảm 26,37 tỷ USD so với 10 tháng/ 2022. Việc giảm trị giá xuất khẩu của khối này đã tác động mạnh mẽ đến kết quả xuất khẩu của các ngành hàng lớn, nhất là điện thoại, dệt may, giày dép. Trong 10 tháng qua, có tới 8 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng điện thoại và linh kiện giảm 6,24 tỷ USD.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/xuat-nhap-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-10-thang-dat-384-ty-usd-161231120215936788.htm