Xuất nhập khẩu gần tiến sát mốc 600 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 600 tỷ USD tính đến nửa tháng 11, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 30 tỷ USD và xuất siêu đạt mức kỷ lục gần 25 tỷ USD. Có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong nửa đầu tháng này. Kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến 15/11 đạt 587,62 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cả nước đạt hơn 306 tỷ USD và nhập khẩu từ nửa đầu tháng 11 đạt 14,77 tỷ USD. Kim ngạch thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD nhưng từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam vẫn xuất siêu tới 24,38 tỷ USD. Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam, và các doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng để duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/xuat-nhap-khau-gan-tien-sat-moc-600-ty-usd-xuat-sieu-ky-luc-286972.html