Ý kiến

, ,

Khắp nơi đăng ảnh này để chê, để chửi, xàm. Nhưng nó là 1 bước tiến thêm 1 chút tới sự minh bạch. Cho các em học sinh góp ý không phải để lấy ý kiến đó cho vào Dự thảo, mà để cho các em có ý thức bắt nhịp được mọi kiến thức quan trọng nhất của đất nước. Mọi người đừng quên Chủ tịch nước hiện giờ trưởng thành từ hoạt động Đoàn, Anh Chị ở thế hệ 8x đầu 9x là sẽ nhiều ấn tượng nhất.
Ở góc độ cá nhân: Em gửi 1 lời khen chân thành tới hoạt động này, trong bối cảnh 70% dân số Việt Nam hoàn toàn mù kiến thức về Tài chính Đầu tư. Nâng cao kiến thức cho các em học sinh trước khi chúng ta bước vào ngưỡng thu nhập Trung bình Cao là điều bắt buộc.
Không ngây thơ để bị lừa nhưng cũng đừng mãi dìm bản thân mình trong những niềm tin tăm tối và quá mức tiêu cực với mọi thứ, nó sẽ bào mất niềm tin của mỗi Anh Chị hàng ngày.