Ý tưởng đầu tư 2

Ý tưởng đầu tư
@@@Vinamilk hành trình về 76 bắt đầu từ hôm nay

VNM đang quay lại chu kỳ tăng trưởng, các cụ đọc báo cáo tài chính sẽ rõ.

  • Năm 2023, 2024 giá nguyên vật liệu đầu vào rẻ.
  • Core phân phối setup xong, Core nuôi trồng cũng xong.
  • Về thương hiệu số 1, về sản phẩm VNM mới ra dòng sản phẩm mới Green Farm đang chiếm lĩnh thị trường.
  • Năm nay có thêm mảng bán thịt bò Kobe hợp tác với Nhật nuôi từ năm 2023 tới giờ.
  • Một số sự kiện khác như trả cổ tức, cty con MCM chuyển sàn Hose, game nâng hạng VNI.

Thời điểm hiện tại - P/E VNM 16.84 - P/E Ngành 19.74 => Giá trị tương xứng cho VNM là 84000 Năm 2024, khi lợi nhuận đạt đúng 10k tỷ khi đó EPS của VNM là 4,784 => Giá trị tương xứng cho VNM là 95000