Yêu cầu hoàn thành làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán trong tháng 3

Tổng số lượng tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam đến hết tháng 1 đạt 7,42 triệu đơn vị, tương đương khoảng 7,4% dân số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/ CT - TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Chính phủ chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước đối soát, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hoàn thành trong tháng 3/2024. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 125.048 tài khoản so với cuối tháng trước, gấp 3,2 lần so với tháng 12/2023 và 3,5 lần so với cùng kỳ tháng 1/2023.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/yeu-cau-hoan-thanh-lam-sach-du-lieu-nha-dau-tu-chung-khoan-trong-thang-3-202421120193457.htm

3 Likes