Yêu cầu khắc phục những tồn tại về công tác PCCC tại tòa nhà Artemis

Công an quận Thanh Xuân đã đề nghị chủ đầu tư khắc phục những vấn đề tồn tại trong đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Artemis ( số 3 Lê Trọng Tấn ). Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, Công an quận Thanh Xuân đã xác minh và kết luận rằng hệ thống báo cháy có hoạt động đúng chức năng đã được cài đặt khi thử xác suất tại phòng 1716, hàng lang tầng 17. Tại tầng 4 ( Avepoint ) không nhận tín hiệu báo cháy và có báo cháy giả tại phòng 2206 và các thiết bị PCCC lỗi, hỏng. Công an quận Thanh Xuân đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống PCCC tại toàn nhà đảm bảo hoạt động đúng theo quy định tại TCVN 3890: 2009. Các đơn vị thuê mặt bằng chưa thực hiện kiến nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Công an quận Thanh Xuân đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống PCCC tại toàn nhà đảm bảo hoạt động đúng theo quy định tại TCVN 3890: 2009.

Thông tin chi tiết: https://vov.vn/xa-hoi/yeu-cau-khac-phuc-nhung-ton-tai-ve-cong-tac-pccc-tai-toa-nha-artemis-post1060174.vov