Yếu tố nào hỗ trợ thị trường chứng khoán khởi sắc trong năm 2024?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) sẽ phối hợp với các bộ ngành và đơn vị liên quan để nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2023. Thị trường chứng khoán đã ổn định và tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. UBCKNN sẽ triển khai nhiều giải pháp để thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả. Công tác quản lý công ty đại chúng, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán tiếp tục được tăng cường. Chủ tịch UBCKNN cho biết năm 2024 được hỗ trợ bởi các yếu tố tích cực và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, và triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/yeu-to-nao-ho-tro-thi-truong-chung-khoan-khoi-sac-trong-nam-2024-18824021209134961.chn

13 Likes