"Bắt đáy" VIC VHM được chưa?

Vỡ hết ■■■ roài

Anh em còn thở không ạ, chắc anh em ko thể chịu nổi rồi. Em cảnh báo ngay đầu phải dài hạn nhé, lướt là chìm luôn đó. Ít nhất đợi nó đưa hoạch toán vũ yên vào, đang bán thì không chấp nhé. Mua theo pp nào bán theo pp đó, đầu tư mà đi lướt sóng là toi rồi. Sang tuần mà lái đánh về 36 37 anh em húc nhiệt tình, đầu cơ giá này ko chết được.