"Bắt đáy" VIC VHM được chưa?bác v nay ra tay đỡ chỉ số là chắc rồi. bđs lên sao thiếu vic vhm vre được

Dự án này mang về đâu đó cho VHM đến 10k tỷ.

a.V mới hành thêm lô trái phiếu nửa. thấy bóng của THM vs NVL ở đây rồi

Chạy sớm còn kịp