" Cái " vận hành hay ...!

,

Luân chuyển, đảo tay, rang lạc

Oánh cứ hết dòng này qua dòng khác

Công nhận đánh hay @Vice @namtee @namelesss @Red_No còn nhớ tôi không ! :grin:

Update thêm một vài mã xem ! hay thế này hết cả rồi :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Danh mục only : NLG<LIG

25 Likes

Nó cũng chỉ đến thế thôi, vĩ mô tới đâu đánh đu tới đấy :grin:

2 Likes

AG1 nhé, xúc

Quy trình vận hành vĩ mô như sau

Hạ lãi suất, Bơm tiền ( mua lại các trái phiếu chính Phủ )

tiền bơm thẳng vào TTCK, các công ty gặp dịch dã đói thóp , Tăng vốn để lấy tranh thủ lấy về trả nợ cho bank

Bank tranh thủ cung tiền, bán phát mãi nợ xấu…

nói chung lòng vòng là Ai đớp được lượng cung tiền đợt này của CP đây ,há há

9 Likes

đang bế Tinh tỏa cảng ah, tắc nghẽn ý tưởng tắc nghẽn mã chăng :smile:

1 Likes

Gà em chào anh. Quái vật liệu đã thức giấc🤩

2 Likes

Mã có bao giờ là thiếu, giờ thị trường nó vậy, chứ đợt vừa rồi đánh mỗi VOS à :grin:

Hehe @onlyu9 có mã nào mới giới thiệu anh em ko

1 bức hình vạn lời nói ( ngắm chưa )

1 Likes

Hàm ý sâu sắc đấy :grin:

thấy dân tình bảo lên tàu anhh Mượt oánh lên 30 , sếp nghĩ sao ! tất nhiên 29 có quyền bán :grin:

only tầm 26 bán rồi

1 Likes

đỉnh của mã này đáy mã kia, cứ xem cp nào chưa hồi lại giá trước đợt giảm shock vừa rồi thì múc

Nhiều mã vượt đỉnh gió ngàn như VND, SSI, VCI …rồi lên cao muộn trượng như HAH, Phân bón …Thì có mà lên nghe ngựa hí ah.

Nhiều mã chưa lên lại giá cũ lắm…ví dụ như…v … v

1 Likes

Ôi nhiều mà, IJC cứ đánh nhì nhằng cũng làm vài vòng :grin:

1 Likes

vẫn lướt ăn line ah, tụi HPG tui thấy muốn lên lại giá cũ lắm đấy !

hôm trước làm mẻ giá 49 rồi

Đánh IJC làm gì, HSG múc giá 33 đang chờ nó về 44 đây :grin:

1 Likes

IJC lái muốn vượt cái mốc 29,6 lắm mà chưa quyết tâm , lên bằng anh bằng em với thằng DIG :laughing:

Hôm nay nó vận hành sang Bank chứng thép, mà em đánh giá được mỗi thép, Bank chứng yếu sinh lý

Mẹ lái lởm không có tiền thì đánh kiểu gì, sao bảo only cầm 200 tỉ vào đưa IJC đi lên mà nhỉ :grin:

1 Likes

Chưa quyết tâm vượt nên ta xả tạm làm vòng mới kiếm lúa để vượt :)))

IDOL LÀ ĐÂY :laughing: