Chuẩn bị múc Dig giá rẻ, cơ hội cuối để lên thuyền ăn trọn sóng hồi cuối năm

Đầu tuần tăng nóng Fomo
Giữa tuần đạp phát ăn bô
Cuối tuần lại kéo chim teo mất hàng.
Kakaka. Canh múc hàng giá tốt

3 Likes

chiều có kịch hay. vn diễn tuồng hay nhất thế giới

2 Likes

Chiều nay nếu còn giá sàn thì mai phải đua tham chiếu lên, vậy nên múc chiều nay cũng ổn

2 Likes

Ai cũng nghĩ vậy thì chiều nay đua, lại lên nữa kkk

1 Likes

Ceo hấp thụ trước r kéo xanh trần. Dig l14 đi sau. Chú ý chiều

2 Likes

Múc đi rồi chuẩn bị tiền nộp cho nhà CT mua PHT

E cũng nghĩ hồi thì CEO mạnh hơn

1 Likes

Cứ từ từ, múc vội lại ăn bô. Quan sát vùng Cung Cầu tạo lập ra vô hàng

1 Likes

Phiên nay nhỏ lẻ bắt đầu rụng hàng vào tay to, 1-2 phiên tới mới là tận cùng sức chịu đựng của nhỏ lẻ T+

rơi về 10 đợt rồi còn ko nhả, éo ai đi nhả hàng giá này.
Chết ở Long Tân vẫn gần hơn ở Aqua City 20km. :rofl: :rofl: :rofl:

Vậy thì chúc mừng

Thò cái tay vô là mất cái tay luôn

Margin TT còn ít thôi bác, em nghĩ lái sẽ ko cho về 900 lần nữa đâu.
DIG sẽ ko giảm sâu dc

phụ thuộc NVL, ngoại trừ VHM ra, tất cả cổ đất còn lại đang bị định giá theo tham chiếu NVL. Nếu ép NVL về 10 thì DIG cũng phải rơi về 10.

3 Likes

Giá sàn hôm nay cũng là tham chiều ngày mai , và là giá trần của hôm tiếp theo đấy , đừng có húng quá .

Mai đua lệnh, nếu t sai dig về 12~13 t lại lên bài all in full mơ gin dig. Còn khoảng 40% tiền :joy:

1 Likes

@Luot_Song_DIG :grinning: :grinning: :grinning:

Ơi, nghe


Lên 25 đánh giá lại lần nữa nhé

Múc đi xuống vài ngàn chết gì nổi nữa :v:

Về 10.85 thì lại như hôm đầu bắt đáy thôi kkkk
Đợt đó còn quản trị rr về 5000đ/1 cổ
Giờ quản trị về 12.000đ/1 cổ rồi
View thì con me nó!!! 1.000.000đ/ 1 cổ.
Đệt mợ đời!!! Chứng với chả khoán hay thật :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::joy::joy::joy:
Buôn hero x4 thôi mà dựa cột rồi, giờ buôn chứng thì chấp nhận rr như thế nào đây :joy::joy: bà con ai sợ cứ sợ, tôi đã múc 17.1 hôm nay :joy: