Chứng đạo!

đúng rồi bác, em quăng cái link để bạn bè cũ ai muốn sang thì sang giao lưu cho vui :smile:

https://f247.com/t/ve-lai-doi-sim-xay-nha-hoa-tim/

3 Likes

Anh em có thêm thông tin gì về em CSV này qua đây chia sẻ cùng giao lưu nhé

1 Likes

Missing the good old days…
This used to be my online home :heart:

1 Likes