Cơ hội cp APS đã đến

Theo phân tích kỹ thuật thì APS sắp tích lũy xong, tức là sắp phi lên một nền cao hơn.

2 Likes

Hnay APS mà trần thì các sĩ tử sẽ vào nhiều đó các Bác

APS vẫn tăng mạnh hơn đa số cổ trong dòng chứng, cứ tăng đều đều là ngon rồi.

1 Likes

APS nắm nhiều cổ ngon trong danh mục tự doanh, với giá vốn thấp. Trong đó các cổ sắp tăng mạnh vì sắp công bố hiệu quả các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ví dụ IDJ, API, CEO… Vì vậy APS sắp nhảy lên một ngưỡng hỗ trợ cao hơn.

1 Likes

Vnindex chuẩn bị xanh kìa các Bác, APS phi mạnh thôi.

Nếu APS tăng như BSI là tuyệt vời

Cả hai con APS và BSI đều ngon, nhưng quyền lợi lãnh đạo APS gằn với cổ phiếu của APS chặt hơn, và APS có game phát hành nên khả năng sẽ tăng mạnh hơn.

1 Likes

APS có tự doanh lãi khủng hơn. Sắp tới sẽ hạch toán lãi thì các chỉ số tài chính sẽ tốt hơn hầu hết các cổ dòng chứng.

1 Likes

Làm 1 mạch lên 20k là ngon

Thừa sức lên 20, hồi trước lúc lãi suất thấp dòng chứng tăng, nó còn lên được 60.x mà.

3 Likes

Một số đã chốt lãi, chuẩn bị tăng lại nha các Bác

cuối tuần tăng 500 đ cũng tốt rồi, hẹn các Bác tuần sau, tăng mạnh nha

Một số người nghe ngóng được IDJ trong danh mục của APS lãi rất mạnh trong tháng 4, nên cả IDJ và APS đều tăng. API cũng tăng theo.

1 Likes

Lợi nhuận tăng mới dần hé lộ, là tiền đề cho game phát hành. APS và IDJ phải tăng vài lần trong năm nay.

3 Likes

Aps sắp dc 81ty từ việc bán API rồi đó

2 Likes

Cho thêm thông tin cụ thể đi bạn.

1 Likes

https://apec.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/
Giá bán này dc tính theo mệnh giá.Bán theo giá thị trường thì còn nhiều hơn

1 Likes

Bán thỏa thuận thôi, không thông qua trị trường.

1 Likes

Từ trước đến nay APS vẫn nắm IDJ nhiều hơn API. Nay bán thỏa thuận API chắc để dồn lực vào IDJ. Trong khi cả hai IDJ và API đều kinh doanh cùng ngành nghề thì dồn lực vào một cái là IDJ sẽ tiện việc phát triển dự án hơn.

3 Likes

A. Lăng đang tập trung đẩy mạnh IDJ. Mình nghĩ APS sẽ tiếp tục gom thêm IDJ. Media đang nói đến IDJ và các dự án của IDJ (Mandala Mũi Né, Mandala Phú Yên…) khá nhiều. Năm nay a. Lăng sẽ book lợi nhuận khủng cho IDJ, nhìn cục Người mua trả tiền trước hơn 2.000 tỷ là đủ hiểu. IDJ sẽ được đẩy giá lên để a. Lăng PHT 1:1 thành công. Game hay về IDJ còn ở phía trước…

2 Likes