Cuộc chơi thị trường đã tái lập xong, +110 điểm Short Phái Sinh


Như đã dự báo trong ngày hôm qua. Phái sinh đã về 1080 +110 điểm Short.

Dòng tiền bắt đáy đã trở lại. Cuộc chơi cũng đã tái lập xong.

Phiên 21/1/2020 ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh, với mức chênh +8.79 điểm so với VN30, khả năng cao các cổ phiếu nhóm VN30 ngày sẽ được thị trường quay lại mua mạnh, tăng ít nhất 10 điểm để bám sát cùng với VN30F1M.

VN30F1M thoát khỏi vùng kháng cự 1120 hiện tại, sẽ tham gia vị thế Long.

Đã giải ngân cơ sở xong trong phiên 20/1/2020

4 Likes

Long nho FS thi sao a?

nếu vượt được vùng này thì kháng cự trở thành hỗ trợ r, nếu thủng hỗ trợ chỉ mất vài điểm, nếu đúng thì ăn 10 20 điểm là bình thường

3 Likes

Đóng cửa phiên đáo hạn 1050.7 :blush:
+25 điểm
+30 điểm Long từ vùng khuyến nghị 1120

2 Likes

3 Likes

Mai hang giá rẻ về liệu có chỉnh không

1 Likes