Đôi nét chấm phá về mã LDG

Ăn 1m thế, cẩn thận nghẹn nhé

X2 vào tháng 8 mà bảo hết vị. Tầm nhìn ko qua ngọn cỏ

Biết thế đ nào đc. Đừng mong bán đỉnh và mua đáy nhé

1 Likes

Ơ thế ko nghe Mị nói à? Nghèo đấy :rofl::rofl::rofl:

Trừ e Hoèn nhóe :rofl::rofl::rofl:

Nhà cửa anh có. Đé.o hoan nghênh mầy nhớ :slightly_smiling_face:

1 Likes

Tôi lại phải nghe trên này à? Trên này đọc cho vui thôi.

1 Likes

Danh mục anh cầm nhiều mã. Ldg là 1 mã có tiềm năng x2 x3 ở giá 4.2
Tại sao anh lại bỏ bê danh mục ngồi tiếp chuyện với thằng ất ơ như mầy?
Anh xin phép nhậu nhé! :grin:

Tự vả mõm 200 cái ngày mai nhé

Cho chừa tội ngứa mồm :rofl::rofl::rofl:

Hôm nay ■■■ nhét rẻ vào mòm e Hoèn à mà ú ớ chưa nói lên lời :rofl::rofl::rofl:

Ldg mai sàn đc thì all in ldg. Sài kế kích tướng nghe chừng ko hiệu quả. Haizz

Càng sàn càng mua đc nhiều cp hàng giá rẻ, tích sản, hâu chặt. Tháng 8 lên giá 8 khéo còn x3
Phải ko @Luot_Song_DIG


Cái gì vậy Hoèn

Để Mị nói cho mà nghe

Nhỏ lẻ sợ nhất cái gì? Là mua xong thì mã cắm mỏ.

Vậy làm thế nào để tránh sụp hố? Đơn giản, cứ làm ngược với jean và canhsattruong. Chúng hô mua gì thì tránh xa ra, đừng có dây dưa vào đó mà tiền mất tật mang.

Làm thế nào để chơi chứng có lãi? Lại rất đơn giản, cứ thấy jean và canhsattruong chê mã nào thì mua. Vậy là có ăn. Đương nhiên phải là những mã mà jean và canhsattruong chê lấy chê để nhé. Chứ nếu chúng chỉ chê trớt quớt thì chả ăn thua đâu. Phải là những mã liên tục bị chúng đưa ra coi như bằng chứng ai đó chơi ko hiệu quả thì mới ăn tiền.

Ví dụ như cuối tháng 12/2022 đi đâu chúng cũng chê bai em năm giữ DIG, CEO, L14. Vậy là chỉ 4 tháng sau DIG nhân đôi, CEO nhân 3, L14 nhân 3. Vậy liên quan gì tới LDG? Ờ thì các bác đang được chứng kiến chúng cũng chê mã này như vậy. Có thế thì LDG mới có tương lai nhân đôi nhé

Mấy thằng dốt nghe Mị nói rõ chưa? Hâu chặt LDG

1 Likes

A e sang chơi ceo với dig nào

Của ô tất. :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

Nếu về 0.6 thì tôi mới mua nhé :rofl::rofl::rofl:

Hoặc khi nào huyen điên cắt bím thì tao múc :rofl::rofl::rofl: