Giá Khí Vượt Đỉnh

CNG PVG GAS

Toác Toác Toác

Vote CNG PGC :slight_smile:

1 Likes

PVG còn rất rẻ bạn à. Gas có thể 1xx năm nay

Hàng ko có cổ tức mình ko chiến. Vote CNG PGC thôi :smiley:

1 Likes

PVG 2021 chia nha bạn. mình thấy tiềm năng giá LPG cực mạnh. Ngoài ra mình bổ sung GSP chở LPG tăng vốn lên ok nữa

Sóng ngành thì các e ấy lên cả mà, tuỳ view mà chiến e nào thôi :smiley:

2 Likes

ok bạn. Chúc bạn ăn dầy CNG nhé

PGC va CNG la 2 ma loi the nhat dong khi. Đợt này sẽ còn tăng dài dài

2 Likes

CNG nhìn chỉ số tài chính ổn nhất, mai em lên tàu với các bác nhé.