HAG: mỏ vàng chưa khai thác!

Ai biết cổ này là cổ nào thì sẽ x2 TK sau vài tháng:

5 Likes

Hag

1 Likes

Đưa xe chở mỏ về thành phẩm chưa cụ. Kkk

Con này chắc đánh lên để phát hành riêng lẻ

LN quay lại sau 7 năm sml

1 Likes

Ko hỉu?

1 Likes

BSR sao rồi, chắc nay lại bắt đáy à kkkk

Ngày lập chục pic rác mà toàn thấy mình thằng quần bò nó comment với mấy thằng xóm trọ nhà nó :joy: :joy:

1 Likes

Nó cứ mua con nào nó lại hô hào con đấy.lãi nó sút luôn.khôn hết phần thiên hạ

Đẹp thật. Dòng tiền vô mạnh vãi . Mà e chưa kịp lên tàu. Kk

Hnay có nhảy lên lưng cưỡi được em nào k bác :cold_face:

1 Likes

Những thằng kẹp đỉnh bị lỗ sml chỉ nghĩ được có vậy.
Thiên hạ hô hào úp bô trên đỉnh thì nhảy vào, cổ đang đáy thì lại chửi lùa gà?

giỏi vãi

Ôi jeans quần kaki

Con Hag này khả năng cuối năm hoặc năm sau ngon, bjo để nhà cái gom hàng đã mình tham gia giai đoạn 2 tăng giá thôi cũng không muộn mà nhẹ đầu

Thằng 7 khiến tao đú cơ á?
Mịa nó giết bao f0 rồi mày biết ko?

Cả đời mày chỉ biết nâng bi lau cột đổ bô cho 1 đám lừa đảo!

2 Likes

có 2 người lập pic nhiều nhất f là dâm và a7 . 2 ông cũng hay bị chửi nhiều nhất.hahaha

Toàn bọn kẹp DIG vào chửi thế mới lạ

vì ngta đang lỗ nặng nên lấy ông làm bia đỡ đạn đó… @@

1 Likes

Bị chửi :rofl::rofl::rofl: