HLD - Hudland - hành trình nhân 3 từ 3X TO 100.XX ! (Tin nóng rẫy ..HUDLAND BÌNH GIANG 44ha đã đền bù 100% và vừa nộp xong tiền sử dụng đất)

mời bác, bác bấm vào lên FB xem nhé. Giờ là 2 tuần trôi qua rồi, chắc tiến độ lại đi thêm 1 bước nữa r đó.

1 Likes

cảm ơn bác nhé
hold đợi tiếp

1 Likes