Hóa chất CSV - độc, đỉnh Miền Nam

CSV vượt đỉnh tiếp anh em


CSV hôm nay tây mua vào luôn chứ.

1 Likes

hóa chất thì nhìn vào các chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu dùng mà tính mà đua thôi


Đỉnh của chóp

6 tháng tăng 100%. Chỉ có CSV mới làm đc điều này.

1 Likes

CSV đã quay lại cho anh em

CSV cú quay xe ngoạn mục

Hàng siêu cơ bản có khác ae. Lại vượt đỉnh tiếp. Có 1 tin tốt CSV lại phi

Yêu CSV quá ad :purple_heart:

Con CSV lại đánh lên tiếp. Hàng siêu cơ bản

1 Likes

Ra thông tin cụ thể ngày giao dịch tăng vốn và trả cổ tức, em nó vượt đỉnh.


CSV hôm nay phi tiếp

Chính sách cổ tức của tập đoàn hóa chất dạo này rất khủng

1 Likes

Sau DGC đến lượt CSV