KHẨN! Nửa đêm ngày cuối cùng năm Tân sửu, Chính phủ ban hành chương trình kích cầu

Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng sẽ được giải ngân ngay từ quý 1 năm 2022.

2 Likes

Tiền nó âm ỉ chạy sang BĐS và chứng khoán cả thôi, giống như tưới rau ấy. Một phần nhỏ rễ cây hấp thụ, còn phần lớn vẫn là thấm vào đất. Nhưng không tưới thì cây sẽ chết!

1 Likes

Bất động sản đầu tư công lại ngon.

Bất động sản, đầu tư công và cổ của công ty chứng khoán !!

Thích cách ví von của bác :))

cú rũ vào những ngày cuối năm tập trung vào bds đtc để chuẩn bị ván mới, sóng mới

Chúc mưng chưng sỹ, chục mưng nên kinh tê VN

Nắm mới ngành nào ngon các bác ơi

1 Likes