Khuyến nghị mua CII

Thông tin cơ bản:

  • Lợi nhuận giảm mạnh trong Quý I chủ yếu tới từ Doanh thu tài chính giảm mạnh (do giảm các khoản lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng đầu tư tài chính) còn Doanh thu hoạt động chính từ thu phí BOT giao thông và kinh doanh BDS vẫn ổn định.

  • Trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung hoàn thiện và bàn giao các dự án bất động sản như dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án The River, dự án D’Verano … để gia tăng nguồn thu; đẩy mạnh thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và thoái vốn tại CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII). T

  • Công ty có gần 1.310 tỷ đồng phải thu là lãi vốn chủ ba dự án BOT gồm: mở rộng Xa Lộ Hà Nội, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận, mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A. Hay dự án BOT đã kết thúc thu phí, đang thực hiện thủ tục quyết toán với cơ quan Nhà nước để thanh lý hợp đồng BOT là cầu Rạch Chiếc mới và cầu Rạch Miễu, tổng nguyên giá tài sản chờ thanh lý là 1.555 tỷ đồng.

Phân tích kỹ thuật:

Sau khi vượt nền giá 16 với khối lượng lớn lực cầu luôn duy trì ổn định sau một thời gian rất dài tích lũy vùng đáy.

Với vận động tích cực và dòng tiền tham gia dần ở nhóm Đầu tư công, hầu hết các cổ phiếu đầu tư công đều trở lại sau vài tháng tích lũy.

CII là cổ phiếu nổi bật nhất với việc có rất ít sóng nhưng vào sóng thường tăng rất dài và rất mạnh với giá bức phá khỏi kênh xu hướng đi ngang từ tháng 12 kèm khối lượng tốt, hấp thụ được hết lượng cung bán ra và cho tín hiệu 1 nhịp tăng mạnh mới.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

1 Likes