L18 – Tuổi 18, em đi thi Hoa hậu

Nén chặt thì sẽ bật mạnh thôi. Nhìn giao dịch là biết đang bị gom.

Các bác lạc quan thật cp không nhớn nồi tuổi 40.

Vào danh mục theo dõi.

Đi ngang vùng tích lũy đáy 2 tháng rồi thật buồn ko phải tích lũy đi lên mà tích lũy vùng dưới

Dính vụ Phúc Sơn nên anh em táng ác quá. Cá nhân t thấy khả năng sắp oki rồi.

Ì à ì ạch sóng hnx với upcom mà ko ăn thua, chán sút r

Lụm tiền nhỉ
https://licogi18.com.vn/le-ban-giao-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-du-an-khu-do-thi-moi-bac-cau-han-licogi-18-riverside-10052049/

Các cụ vẫn iêu l19-1 thật đấy cb ăn tức cổ à

L18 tay to nào muốn giữ 38.x hoài nhỉ

chờ bán 200 căn SH mới chạy được

1 Likes