LGL Long Giang Land - BDS vàng còn sót lại lên kế hoạch lợi nhuận 2022 gấp hơn 9 lần năm trước - Khối ngoại đang gom mạnh

Đã có công văn giải trình ở trên rồi đó bạn

Ok

Múc

Nhà nước còn nợ 252 tỷ kia kìa. Thuế tôi cũng trốn nợ đây )))

Top 7 tăng vượt trội. Tuần sau lại đua lệnh

1 Likes

Gáy nào ae ơi

Ò ó o o

Mai lại tím

Chúc Mừng bác

Cám ơn bác

Ò ó o lại gáy nào

Bds lại sóng rồi

Dưới 7,5 múc hết. Target 10 ngắn hạn

Sóng bds

Múc

Múc là giàu

Hoá rồng rồi. Mai 100% tím

1 Likes

Chỉnh đẹp

1 Likes

Bạn đầu tư mã này thì không nên nóng vội. Cứ để thẩm thấu dần. Đến lúc thì nở bông thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi, có thông tin post lên để cả nhà tham khảo :beer::beer::beer: