Nếu điều này xảy ra, Vnindex có thể có 1 con sóng rất lớn trước mắt.....'

Cô cô nói chuẩn, tại hạ bái phục. Sóng thần đến rồi múc mạnh!

1 Likes

Tây nay múc 11 triệu NVL , 7 triệu DXG . Chắc không phải tự nhiên múc.

1 Likes

có gì đột biến đâu bác. Ngày cuối để Quỹ cơ cấu thôi! còn nếu nói giao dịch khối ngoại với DXG thì DC nó bán hơn 50tr rồi kìa bác.

https://nguoiquansat.vn/tasco-hut-dat-tham-vong-khung-nam-2023-doanh-thu-dat-22-500-ty-dong-lai-tang-gap-4-lan-75030.html

HUT máu nhỉ

FED khả năng sẽ ko tăng ls

Bao giờ đến chân sóng nhỉ?

Quý IV - 2023. Dự thế.

1 Likes

Update lại tình hình danh mục nhà mình - 50% tiền -50% cổ phiếu
mã nắm : DIG- DXG- NVL- VPB- EIB

VPB giá 19,5
EIB giá 18.6

3 Likes

Nhìn hay phết đấy @TieuLongNu

1 Likes