Quán Gió

Đương nhiên, lãi suất FED đang cao thế cơ mà, cũng như trước đây của mình cứ gửi TK cho lành… Tuy vậy, mèo giả cáo… nhiều khi chúng ta cứ thong dong nhìn nhận.

1 Likes

Cụ đã chiến nhiều chưa… cứ thong thả nhé…

1 Likes

đang trả hàng, đợi phiên chiều hàng nhập chiều thứ sáu tuần trước về trả nốt cho lái, ăn mỏng sống lâu cụ ạ!

1 Likes

đúng rồi Cụ, miễn sao nav tăng trưởng…

1 Likes

tôi tính khi nào FED giảm lãi suất, thị trường chính thức quay về uptrend mới tính cầm lâu dài cụ ạ!

1 Likes

vâng, để NAV giảm là tội ác :grinning:

1 Likes

Thế là vẫn bám trụ hử :blush:

2 Likes

chiều nay cụ tham chiến chưa?