Quỹ Pyn Elite tăng sở hữu tại Bảo hiểm MIC lên trên 8%

,

Pyn Elite Fund đã mua thêm 2,55 triệu cổ phiếu MIG, tăng sở hữu từ 11,4 triệu lên thành 13,9 triệu đơn vị, tương đương 8,08% vốn. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 15/11, ước tính trị giá khoảng 44,5 tỷ đồng. Cổ phiếu MIG biến động tương đối đồng pha với thị trường chung, đại diện là VN - Index. Công ty bảo hiểm báo lãi sau thuế quý III gần 43 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu giảm. Hội đồng quản trị vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 288 tỷ đồng, dự kiến lên thành 2.014 tỷ đồng, bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/quy-pyn-elite-tang-so-huu-tai-bao-hiem-mic-len-tren-8-20231122845739.htm