Review Cổ Phiếu: APS, TNH, NHH, DTD, CNG, HAR, PPH, VPH - 31/10/2021

, , , , , ,

Xin mời các bạn theo dõi phần 2 của video review cổ phiếu được nhiều người quan tâm ngày 31/10/2021.
Trong phần 2 sẽ bao gồm những cổ phiếu sau: APS, TNH, NHH, DTD, CNG, HAR, PPH, VPH.

Cổ đấy HAR tốt quá…tăng miệt mài

1 Likes

Har liệu có lên 20ko bác