Review KQKD của Q3/2023

how about this


chart hiện tại

1 Likes

con L này nhìn phát biết ngay

1 Likes

con này là con gì vậy add?

image

1 Likes

chart tuần

1 Likes