STB MBB trận đánh nhớn

,

Núm rơi tín dụng

… lên tàu STB MBB trước khi đóng CE chiều nay

Múc 🏄‍♂️

3 Likes

hình ảnh

1 Likes

Có một thằng không chỉ là nới room đúng ko bác :thinking::thinking::thinking:

1 Likes

Tiền vào bank - chứng đu bám theo tạo lập

@namelesss :grin:

2 Likes

Tiền vào bank nhanh phết :grin:

2 Likes

2 mã bank đã CE 🏄‍♂️

2 Likes

1 Likes

Với STB thì thị trường đang đánh giá nghiêng về BULL nhé a. Lên rất ổn ạ.

Nguồn: TCInvest

1 Likes
2 Likes

Em giữ MSB BVB anh ạ

3 Likes

Ghê nhờ , level gạo cội :grin:

2 Likes

Em cũng đang hold msb đấy c. Mà hum nay gió lhong phanh bên bà bán nước là STB ko chỉ là nới room, mà còn cái gì đó…… không biết nói ntn :sweat_smile:

2 Likes

Anh Phú biết trình em mà , dù em ít viết bài .

1 Likes

MSB mục tiêu 3x , nó có game thoát vốn của cty con.

2 Likes

King nhờ , phím anh mã

1 Likes
1 Likes

3 Likes

Nay e đẹp lắm

2 Likes

À ý em là STB cơ, nay khớp lệnh cứ như là FLC ấy nhỉ :thinking::thinking:

1 Likes

Mông To nhu MBB CE như midcap :grin:

3 Likes