TCH X2 không cần cắt lỗ

Nếu ko bật thoát 23 để chờ sóng thần sắp tới thì nguy cơ bị bỏ lại và lùi lại 14.x

Vẫn chuẩn bài. Đánh khá kỷ luật. Chạm cản là chỉnh. Thưởng để vượt qua cản lớn mất 2÷3thang.

Thấy các ae đồn nhau để tăng lên 28 chắc phải khoảng tháng 5/2025. Tỷ lệ tăng ~37% (so với giá hiện nay) mất khoảng 10 tháng. Thời gian chờ đợi khá mất thời gian. Vì vậy chưa gì phải vội vàng, cơ hội mua giá thấp luôn có nên cứ đi kiếm tiền với các cp tăng giá tốt

Thấy ae bảo ngắn hạn chỉ 22.5.

FED đã sốt ruột và toát mồ hôi vì để LS cao do chờ lạm phát xuống 2%. Tình hình này sẽ giảm LS sớm hơn dự kiến (tháng 9) và có thể giảm mạnh. Vậy hành động lúc này khi LSNH VN đang thấp, tỷ giá sẽ ổn định, vàng thì ko còn sốt và luật BĐS sắp thực thi.