TOP 3 cổ phiếu BĐS dẫn sóng VNINDEX 🔥

, , , , , , , , ,

Vì sao vẫn là BĐS

  • Đây là nhóm ngành được dòng tiên ưu tiên ngay từ khi Thị trường bắt đầu hồi phục đi lên từ 2/11
  • Hay nói cách khác, đây là dòng dẫn của cả VNindex
  • Khi TT ổn định sẽ chạy nhanh nhất

1. DIG

  • DIG giữ được nền tốt ở vùng 25.x
  • Chuẩn bị vượt đỉnh

Phân tích chi tiết DIG

2. TCH

  • TCH chờ vượt vùng 13 – 13.5: cung ít hơn + cầu vào nhiều hơn
  • Giải ngân vùng dưới 13 vẫn tốt

3. KBC

  • KBC tích lũy sau khi break trend giảm
  • Đóng cửa trên vùng nền 31.x

Thị trường vẫn đang trong quá trình tạo đáy
Cơ hội vẫn có nhiều nhưng không phải là mãi mãi

Hang Phan Ms - Trường phòng Khối Tư vấn đầu tư VPS
Liên hệ: 0868 993 198 - Za.lo
:point_down: :point_down: XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY